اطلاعات تماس
درباره ما
قوانین استفاده
ثبت نام کلاس
مقالات روز
26 مهر 1397
/ 18 October 2018
ثبت نام

اطلاعات تماس

مجموعه آموزشی فرهنگ بورسی

ميدان منيريه - خيابان ابوسعيد اباالخیر - جنب درمانگاه زنجانی ها - خانه فرهنگ ابوسعيد

 

     مسؤول آموزش جهت مراجعات حضوری : ساعات تماس: 10 الی 16      66965503 - 021
     روابط عمومی : ساعات تماس: 10 الی 16      66175047 - 021
     راهنمایی و مشاوره دوره ها : ساعات تماس: 14 الی 17      5472  357  0936