اطلاعات تماس
درباره ما
قوانین استفاده
ثبت نام کلاس
مقالات روز
26 مهر 1397
/ 18 October 2018
ثبت نام

شاخص بورس

شاخص کل بورس
80,219 R
-10.0%
9,007
شاخص 30 شرکت بزرگ
4,281 R
0%
0
آزاد شناور
104,669 R
0%
0
شاخص بازار اول
67,169 R
0%
0
شاخص بازار دوم
166,842 R
0%
0
صنعت
74,963 R
0%
0
مجموع حجم معاملات (میلیون سهم)
411,324,423 R
0%
0
مجموع ارزش معاملات(میلیون ریال)
1,655,981 R
0%
0
جمع تعداد معاملات
56,807 R
0%
0
ارزش بازار(میلیارد ریال)
4,361,557 R
0%
0